Духовна література для шукаючих Бога — Головна

Книга Володимира Антонова "Духовнi практики. Навчальний посiбник"

Головна > Книги > Духовнi практики. Навчальний посiбник > Виходи з тiла

Змiст книги
"Духовнi практики. Навчальний посiбник."

Бог i ми. Ступенi духовного шляху

Багатомiрнiсть всесвіту

"Створення свiту" i "кiнець свiту"

Де шукати Бога?

Пекло i рай

Як полюбити Бога?

Бог — i Божественнi Вчителi

Бог — i язичеськi "боги"

Духовне серце — орган любовi

"Формула Бабаджі"

Iстина

Простота

Любов

Карма-йога (служiння)

Знищення свого нижчого "я" заради злиття з "Я" Бога

Практика Прямого Шляху

Попереднi методи

Початковi методи

Етична самокорекцiя

Враження — як "їжа" для душi

Початковий контроль своїх емоцiй

Зiбранiсть, енергiйнiсть

Гiгiєнiчнi поради

Хатха-йога

Робота з образними представленнями ("вiзуалiзацiя")

Основнi методи

Загальнi відомості

"Хрест Будди"

Розминка

Релаксаційні асани

Пранайами

Психофiзичнi вправи

"Шавасана"

"Латихан". Хрещення Святим Духом

Очищення чакр. Розкриття духовного серця

Виходи з тiла

Розвиток чакр. Дань-тяни

Робота з меридiанами. Сушумна, чітріні, жень-мо, "мiкрокосмiчна орбiта", серединний меридiан

"Кокон"

"Мiхури сприйняття"

Розвиток "сили в тонкостi" (правильна "кристалiзацiя" свiдомостi)

"Моржування"

Медитативний бiг

Вищi методи

Їхня задача i схема роботи

Пранава. "Народження" i "дорослiшання" у Святому Духу

Зцiлення вiд бiсiв

"Тотальна реципрокальність" (ніродхі)

Вогненне хрещення. Злиття з Божественним Вогненним "Махадублем"

"Корiнь"

"Пiдняття" кундаліні

Входження в Обитель Творця

Висновок

Лiтература


 

Виходи з тiла

Дуже багато хто з містиків рiзних країн i культур "ловляться" на тiм, що вчаться виходити з тiла вперед чи нагору. I вони попадають у той чи iнший пiдшар (у залежностi вiд свого статусу по шкалi тонкостi-грубості) "астрального плану" — найближчого до матерiального свiту досить щiльного еона. З "астрального плану" добре видний свiт матерiї, виднi люди, їхні думки. З'являється можливiсть за ними "пiдглядати", жартувати над ними, впливати на них... Це виявляється цiкавим, захоплює...

Але коли вмирає власне тiло, така людина так i залишається при матерiальних предметах. До Бога вона не наблизилася, втiлення пройшло даремно.

Якщо ж ми зробили необхiднi перетворення зi своїми основними меридiанами, i особливо з чітріні (Брахма-Наді) — однiєї з найтонших структур органiзму — то ми вiдразу "випадаємо", проходячи крiзь неї, як мiнiмум, у еони Святого Духа. I там ми бачимо Його як Любов, вiдчуваємо Його як Нiжнiсть. Там ми учимося зливатися з Ним, бути Їм.

... Невже ж ця настiльки легко досяжна перспектива не спонукує вiдмовитися вiд своїх старих догм i вiд порокiв? I ринутися "всiм серцем, усiєю душею, всiм розумiнням своїм i всією силою своєю" — назустрiч Обіймам Бога?

 
 

[Головна] [Посилання] [Контакти] [Книги] [Магазин]